De Kanaaltunnels verbinden de Ring met het Oosterweelknooppunt in de zuidelijke haven. Wie naar de haven moet, hoeft de Ring dus niet meer te verlaten in Merksem of Deurne maar kan via de Kanaaltunnels doorrijden tot aan het Noordkasteel.

We bouwen de tunnels over het hele tracé langs de zuidelijke kade van het Albertkanaal. Vooraleer we hiermee kunnen starten, moeten we ter hoogte van Straatsburgdok-Zuidkaai water-, gas- en elektriciteitsleidingen verleggen zodat die geen obstakel vormen tijdens de werken.

De kabels en leidingen worden uit het water gehaald en met behulp van een stalen constructie aan de onderkant van de Straatsburgbrug bevestigd.

kanaaltunnels liggend

Tijdslijn

Juni 2022

De werken starten in juni 2022 met de plaatsing van de werfinrichting op het Mexico-eiland. 

Augustus 2022 - mei 2023

De werken situeren zich voornamelijk op de Straatsbrugdok-Zuidkaai. Deze straat is gedurende 10 maanden afgesloten voor verkeer. Je rijdt om via de Merantistraat of via de Limbastraat/Houtdok-Noordkaai.

3 weekends najaar 2022

Gedurende 3 weekends werkt de aannemer ook vanop de Straatsburgbrug. Het voet- en fietspad en de 2 rijstroken aan de westzijde van de brug zijn dan gesperd. Het verkeer rijdt in beide richtingen over 1 rijstrook. Tijdens deze weekends is ook het scheepvaartverkeer op het Albertkanaal gestremd. 

Hinder voor bedrijven

Straatsburgdok-Zuidkaai is vanaf augustus 2022 gedurende 10 maanden onderbroken onder de Straatsburgbrug. Alle bedrijven op het Mexico-eiland blijven echter bereikbaar via de Merantistraat of via de Limbastraat/Houtdok-Noordkaai.  

Parking

De parking langs Straatsburgdok-Zuidkaai blijft bereikbaar via de Merantistraat en de Limbastraat/Houtdok-Noordkaai.  

De parking van DHL en Sligro wordt maximaal gevrijwaard en slechts gedurende een korte periode onderbroken.   

De officiële toegang tot parking Straatsburg net ten westen van Straatsburgbrug is niet toegankelijk tijdens de werken. Deze parking blijft echter bereikbaar via de gemeenschappelijke ingang met de parking van het Pomphuis.