De verkeersknoop aan het Sportpaleis is vandaag een warboel. Om die te ontwarren, bouwen we ten zuiden van Schijnpoort een volledig nieuw aansluitingscomplex dat is ingericht met op- en afritten in alle rijrichtingen. Je zal er de Ring kunnen oprijden naar het zuiden én richting Nederland. De nieuwe Ring zal hier bovendien onder de Schijnpoortweg gelegd worden. Zo ontstaat een overkapping aan het Sportpaleis met veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers en een vlotte doorgang voor het openbaar vervoer. 

Vooraleer de hoofdwerken aan Schijnpoort kunnen starten, moeten we een reeks voorbereidende werken uitvoeren.

 • We verleggen fiets- en voetpaden en passen oversteken aan zodat je Schijnpoort veilig kan passeren tijdens de Oosterweelwerken.
 • We verleggen kabels en leidingen zodat die geen obstakel vormen tijdens de bouw van het nieuwe complex en de verdiepte Ring.
Toekomstbeeld R1 Oost Schijnpoort 3

Tijdslijn

Fase 1: mei – september 2022

 • We leggen een dubbelrichtingsfietspad aan rond de werkzone en zorgen voor een veilige fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van het Sportpaleis.
 • We passen het kruispunt van de bedrijvenzone Sportpaleis met Schijnpoortweg aan zodat het verkeer hier vlot richting Burgemeester G. Theunisbrug kan rijden.
 • We verplaatsen nutsleidingen in Slachthuislaan, Schijnpoortweg en Bisschoppenhoflaan.

Fase 2: oktober 2022 – december 2023

We sluiten alle kabels en leidingen in deze zone aan op de nieuwe leidingenkoker die in 2018 onder de Ring werd uitgegraven. De werken vinden plaats in de Schijnpoortweg, Bisschoppenhoflaan, Van der Delftstraat en Slachthuislaan.

Bereikbaarheid tijdens de werken

Fase 1

 • In de maanden mei tot juli 2022 is er hinder op de Schijnpoortweg ter hoogte van het Sportpaleis. Er is steeds één rijstrook open.
 • In de maand augustus 2022 is er sterke hinder op de Bisschoppenhoflaan, met twee rijstroken in plaats van drie aan kruispunt Bisschoppenhoflaan – Schijnpoortweg.

Fase 2

 • Van zodra de hinder van fase 2 bekend is, zetten we de details online. 

Hinder voor fietsers en voetgangers

Fase 1

 • In september 2022 gaat het dubbelrichtingsfiets- en voetpad aan de noordzijde van Schijnpoort in dienst (zijde Sportpaleis). Op dat moment sluit het fiets- en voetpad aan de zuidzijde tussen de op- en afrit met de Ring. 
 • Vanaf augustus 2022 tot eind 2023 is het Ringfietspad tussen Ten Eekhovelei en Turnhoutsebaan afgesloten. Je rijdt om via de Noordersingel.  

Fase 2

 • Het Ringsfietspad tussen Ten Eekhovelei en Turnhoutsebaan blijft afgesloten tot eind 2023. 

Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte!

Wil je graag de meest actuele informatie in je mailbox? Schrijf je dan zeker in op onze algemene nieuwsbrief.